Regnum Hierosolymitanum

ממלכת ירושלים

היסטוריה חיה וחווייתית
 

 

מועדון ממלכת ירושלים עוסק בשחזור היסטורי חומרי ורוחני של ממלכת ירושלים הראשונה. המועדון מוביל ומארגן אירועים במתכונת "היסטוריה חוויתית" בארץ ומשתתף בפרויקטים דומים בחו"ל. תקופת המחקר והשחזור הינו רבעון שני ושלישי של המאה ה-12 ועד נפילת ממלכת ירושלים בעקבות מפלה בקרב קרני חיטין.

 

עיקר חברי המועדון מתמקדים באוכלוסיה הפרנקית אך לא רק.

תחומי העניין מתפרסים על כלל האוכלוסיה בממלכה בתקופה המדוברת. מבחינת המועדות עדיף גיוון תרבותי בשחזור

על מנת להבין טוב יותר את רוח התקופה.

 

פרט למלכות יד מסורתיות אנחנו עוסקים אומנויות לחימה של התקופה: ירי מקשת וסייף היסטורי.

פרויקט הדגל של המועדון הינו שחזור קרב קרני חיטין והמסע שקדם לו.זה הוא פרויקט יחיד במינו במתכונת "היסטוריה חוויתית" בארץ.

 

כרגע קבוצה שלנו מתחילה שחזור של תקופה נוספת בא"י והיא סוף תקופת בית השני. 

 

אנחנו שמחים לצרף חברים ופתוחים להצעות וראיונות חדשים. המועדון פועל בחסות עמותה ישראלית לשחזור היסטורי "עידנים".

אישיות

 

 

הפרוייקטים חברתיים שנתיים 

כל פרויקט הוא למען הקהילה ויש בו פרק זמן שמוקדש לקהל הרחב של מבקרים.

 

שיחזור קרב קרני חטין
.פרוייקט בין לאומי כולל מסע של  שלושה ימים, הקמת מחנות וקרב.

 

 

אחוזת האביר
שלושה ימים מחיי יום יום של אחוזה מדיאבלית. דגש על מלאכות, תרבות פנאי, סדנאות ומחנאות מדיאבלית.

 

דרך לירושלים

מסע של יומיים באחד הדרכים העתיקות, תרגילים טקטיים, הקמת מחנה.

 

 

מלאכות קדומות

חרשות ברזל בנפחיה מדיאבלית

ייצור שריון תבעות

ייצור שריון טבעות

הדפס על בד

עבודות בצמר: טוויה, אריגה, ליבוד

ייצור נייר

מטבח מידאבלי

אומנות הלחימה ארופאי מדיאבלי

 

יצור ותיקון שריון אישי

אימונים ותרגילים

השתתפות באירועי ליבינג היסטורי בארץ ובחו"ל

פעילות חינוכית

 

סדנאות סייף במועדוני ספורט

הרצאות במוסדות החינוך

שעות פתוחות לקהל רחב

בזמן האירועי ליבינג היסטורי 

שעורים פרטים של מלכות קדומות

.הפקה וניהול אמנותי של פסטיבלים

 2017 אבירי לילה" - מוזיאון מגדל דוד, אוגוסט"

צילומים לסרטים ויעוץ היסטורי

סדנאות במסגרת קייטנות

2012-exarc-banner-no-url-1600px.jpg
IFEA LOGO 1.tiff